REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

                   I.Informacje ogólne

 1.                   Sklep internetowy Frenchmarket (dalej „Sklep”) prowadzi sprzedaż towarów francuskich i śródziemnomorskich: żywności, kosmetyków, za pośrednictwem sieci internet poprzez stronę www.frenchmarket.pl.
 2.                   „Frenchmarket”- sklep internetowy, prowadzony jest przez Marc Torres, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Wine Tasting  ul. Walecznych 68a, róg ul. Londyńskiej, 03-926 Warszawa, REGON 142461142, NIP 113-2806976.
 3.                   Dane kontaktowe Sklepu to:Winiarnia „Les Secrets du Vin”, ul. Walecznych 68A, 03-926 Warszawa, e-mail:info@frenchmarket.pl, telefon +48 504056737
 4.                   Do korzystania ze Sklepu konieczne jest posiadanie połączenia z siecią internet i spełnienie przez system teleinformatyczny minimalnych wymagań technicznych: Internet Explorer w wersji co najmniej 8.0 z włączoną obsługą JavaScript, Mozilla FireFox w wersji co najmniej 8.0 z włączoną obsługą JavaScript, Opera w wersji co najmniej 11.0 z włączoną obsługą JavaScript, Google Chrome w wersji co najmniej 16.00 z włączoną obsługą JavaScript, Safari w wersji co najmniej 4.0, włączona obsługa plików cookies, włączona obsługa okien wyskakujących, posiadanie konta e-mail
 5.                   Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do towarów, łącznie z cenami, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego.
 6.                   Klientem (dalej „Klient”) jest pełnoletnia osoba fizyczna, zarejestrowana na stronie Sklepu lub zarejestrowana na stronie Sklepu i nabywająca towary w Sklepie.
 7.                   Oferta prezentowana na stronie Sklepu nie odzwierciedla stanu magazynowego Sklepu tzn. mogą wystąpić różnice w ilościach dostępnych towarów, uniemożliwiające realizację zamówienia.
 8.                   Sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia ze sprzedaży w Sklepie niektórych towarów prezentowanych na stronie Sklepu, w szczególności alkoholi.
 9.                   Zarejestrowanie się w serwisie Sklepu (założenie konta) jest możliwe po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem (dalej „Regulamin”) i jego akceptacji.
 10.               W przypadku powstania problemów technicznych, Klient Sklepu może je zgłosić na adres e-mail info@frenchmarket.pl

 

                   II.Konto Klienta i rejestracja

 

 1.                  Celem złożenia zamówienia, a następnie dokonania zakupu, Klient dokonuje rejestracji w Sklepie, wypełniając formularz i wskazując dane konieczne do realizacji zamówienia: imię i nazwisko, adres do dostawy, numer telefonu do kontaktu, adres e-mail.          
 2.                  Klient podaje podczas rejestracji adres e-mail, który stanowi login i ustala hasło. Login i hasło mają charakter poufny.
 3.                  Przy rejestracji Klient zapoznaje się z Regulaminem i go akceptuje.
 4.                  W przypadku gdy dane Klienta nie będą niekompletne, Klient nie będzie mógł składać zamówień.
 5.                  Aktualizacja danych jest możliwa po zalogowaniu na konto w zakładce „MOJE KONTO”
 6.                  Sklep jest uprawniony do weryfikacji danych Klienta w drodze kontaktu telefonicznego.
 7.                  Usunięcie konta możliwe jest po skontaktowaniu się ze Sklepem za pośrednictwem adresu e-mail info@frenchmarket.pl lub telefonicznie +48 504056737
 8.                  Sklep nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zaistnienia problemów na skutek wskazania błędnych danych przez Klienta czy braku ich aktualizacji (w szczególności adresu dostawy).

 

             III.Zamówienie

 

 1.                  Zamówienia są składane po zalogowaniu na konto za pośrednictwem loginu i ustalonego przez Klienta hasła.
 2.                  Klient wybiera towar poprzez wyszukanie go wśród towarów wskazanych na stronie Sklepu, wybranie pożądanej ilości towaru i kliknięcie opcji „ DODAJ DO KOSZYKA „.
 3.                  Po kliknięciu opcji „KUP/ DO KOSZYKA” następuje przekserowanie na stronę podsumowującą zamówienie.
 4.                  Modyfikacja zamówienia jest możliwa po kliknięciu na „WSTECZ”.
 5.                  Zatwierdzenie zamówienia następuje przez kliknięcie opcji „POTWIERDŹ ZAMÓWIENIE”.
 6.                  Przy każdym z towarów znajduje się jego cena. Ceny prezentowane w Sklepie zawierają podatek VAT (ceny brutto), są podawane w polskich złotych, nie zawierają kosztów wysyłki.
 7.                  Ceny mogą ulec zmianie. Informacja o cenie podawana na stronie Sklepu ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail w toku przyjmowania zamówienia, dla ilości podanych w zamówieniu, aż do zakończenia realizacji zamówienia, co oznacza, że cena nie ulegnie zmianie pomimo ewentualnych zmian cen na stronie internetowej Sklepu, które mogą się pojawić po potwierdzeniu zamówienia w wiadomości e-mail.
 8.                  Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na podany przez niego adres e-mail potwierdzenie złożenia zamówienia, zawierające ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.
 9.                  Zamówienia są realizowane pod warunkiem dokonania przedpłaty na konto bankowe Sklepu, wskazane w wiadomości e-mail.
 10.              Realizacja zamówienia może być poprzedzona telefonicznym potwierdzeniem.
 11.              Dostępność towarów w Sklepie związana jest z ich dostępnością u dostawców i producentów francuskich, dlatego gdy nie jest możliwa realizacja zamówienia w terminach dostaw, opisanych w pkt V Regulaminu, Sklep niezwłocznie powiadamia o tym Klienta i zwraca uiszczoną płatność.
 12.              Sklep dostarcza towar wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, jeżeli Klient zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu zamówienia i podał niezbędne dane do jej wystawienia.

 

             IV. Płatność

 

 1.                  Płatność jest dokonywana przelewem zwykłym (przedpłata) lub poprzez system Dotpay.
 2.                  W przypadku przelewu zwykłego za dzień złożenia zamówienia uznaje się dzień zaksięgowania środków na koncie Wine Tasting Marc Torres.

 

                V.Dostawa i odbiór

 

 1.       Klient może zamówić dostawę lub odebrać zamówienie osobiście w godzinach 17-21 pod adresem Winiarnia „Les Secrets du Vin”, ul. Walecznych 68A, 03-926 Warszawa
 2.       Zamówione towary mogą zostać dostarczone pod wskazany adres na terenie Warszawy przez pracownika Sklepu. Dostawa do miejscowości położonych nieopodal Warszawy jest możliwa, ale tylko po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym lub mailowym.
 3.       Dostawa jest każdorazowo płatna 30 zł. za każde zamówienie.
 4.       Czas realizacji zamówień liczony jest od dnia roboczego następującego po autoryzacji transakcji w systemie Dotpay lub payU lub po wpłynięciu płatności na wskazane konto w przypadku płatności przelewem zwykłym.
 5.       W przypadku złożenia zamówienia i dokonania płatności do niedzieli godziny 23:59 , dostawa będzie dokonana w czwartek lub piątek.
 6.       Zamówienia składane w poniedziałek, wtorek, środę i opłacone do niedzieli, będą dostarczane w czwartki lub piątki (ponad tydzień później od złożenia zamówienia).
 7.       Dostawy są realizowane w czwartki od godz. 17 do 22.
 8.       W dniu dostawy, Sklep kontaktuje się telefonicznie z Klientem.
 9.       Zamówienia są wydawane osobom pełnoletnim za okazaniem numeru zamówienia bądź po podaniu danych identyfikujących Klienta.
 10.   Ustalone godziny dostawy mogą ulegać zmianie z przyczyn niezależnych od Sklepu, wywołanych siłą wyższą.
 11.   Przy zamówieniach obejmujących alkohol, Sklep jest uprawniony do weryfikacji pełnoletniości Klienta.
 12.   Sklep dostarcza towar w dobrym stanie, nie posiadający wad.
 13.   Klient przy dokonaniu odbioru zamówienia jest uprawniony do sprawdzenia stanu, jakości i kompletności zamówienia.

 

             VI.Odstąpienie od umowy

 1.                   Klient może odstąpić od umowy sprzedaży internetowej na podstawie Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenta oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, bez podania przyczyny poprzez przesłanie oświadczenia w terminie 10 dni od wydania towaru na adres e-mail:info@frenchmarket.pl   oraz odesłanie towaru na adres Sklepu: Winiarnia „Les Secrets du Vin”, ul. Walecznych 68A, 03-926 Warszawa.
 2.                   Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku nabycia towaru ulegającego szybkiemu zepsuciu (np. ryby, owoce morza, sery, mięso, wędliny).
 3.                   Klient odsyła towar wraz z dowodem zakupu lub jego kopią na adres podany w pkt 1 nie później niż terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu.
 4.                   Sklep zwraca w terminie nie dłuższym niż 14 dni, cenę uiszczoną przy zakupie towaru oraz koszty przesyłki uiszczone przy zakupie. Sklep zwraca pieniądze drogą, którą Klient uiścił opłatę.
 5.                   Oświadczenie o odstąpieniu powinno zawierać oznaczenie nabywcy towaru, tak by była możliwa identyfikacja Klienta oraz zawartej umowy.
 6.                   Sklep przesyła Klientowi potwierdzenie złożenia przez niego oświadczenia o odstąpieniu na adres e-mail podany podczas rejestracji.
 7.                   Klient ponosi koszty odesłania towaru dokonanego w ramach prawa odstąpienia od umowy.
 8.                   Odstąpienie od umowy i odesłanie towaru jest możliwe, gdy towar jest pełnowartościowy i w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Klient jest zobowiązany do naprawienia szkody, w przypadku, gdy odesłany towar jest w stanie zmienionym w granicach przekraczających zwykły zarząd.

 

          VII.Reklamacja

 

 1.                  Reklamacja winna zawierać wskazanie Klienta oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń (wad towarów) i żądany sposób rozpatrzenia reklamacji.
 2.                  Reklamację przesyła się na adres wraz z towarem: Winiarnia „Les Secrets du Vin”, ul. Walecznych 68A, 03-926 Warszawa.
 3.                  W przypadku towarów stanowiących żywność, reklamacja jest składana nie później niż w terminie 3 dni od dnia dostawy lub od otwarcia towaru w przypadku towaru paczkowanego.
 4.                  Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia, Sklep zwraca się do Klienta o wskazanie dodatkowych danych.
 5.                  Reklamacje są rozpatrywane nie dłużej niż 14 dni. Sklep skontaktuje się z Klientem telefonicznie bądź za pośrednictwem e-mail.
 6.                  W przypadku gdy w wyniku rozpatrzenia reklamacji sprzedawca dokonuje zwrotu płatności, zwrot będzie dokonany tą samą drogą, którą Klienta dokonał płatności.

 

       VIII.Postanowienia końcowe

 

 1.                  Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy sprzedaży, następuje przez przesłanie Klientowi na adres e-mail treści zawartej umowy. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w serwisie Sklepu oraz udostępniania Klientowi na każde żądanie.
 2.                  Administratorem danych osobowych Klientów jest Marc Torres prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Wine Tasting Marc Torres, ul. Zwycięzców 42/34, 03-938 Warszawa.
 3.                  Dane osobowe wskazywane podczas rejestracji są przetwarzane przez Sklep wyłącznie w celu realizacji zamówień
 4.                  W przypadku udzielenia przez Klienta odrębnej zgody, dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych. Zgoda ta jest udzielana przez Klienta poprzez odznaczanie odpowiedniej opcji i może być w każdym czasie odwołana.
 5.                  Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.
 6.                  Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją zamówień w Sklepie, strony będą starały się rozstrzygać polubownie.
 7.                  Do sprzedaży towarów w Sklepie stosuje się prawo polskie. Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim, korespondencja prowadzona jest w języku polskim.
 8.                  W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania Sklepu, w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy

Wine Tasting Marc Torres, ul. Walecznych 68a, róg ul. Londyńskiej, 03-926 Warszawa, REGON 142461142, NIP 113-2806976,

Adres do korespondencji:

Winiarnia „Les Secrets du Vin”, ul. Walecznych 68A, 03-926 Warszawa, e-mail:……..,

Ja/My (*) mniejszym informuję/ informujemy (*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

……………………………………………………………….…………..……………....

……………………………………………………………….…………..……………....

…………………………………………………………………..…………..………..….

Data odbioru: ……………

Imię i nazwisko konsumenta: …………………………………………….……………..

Adres konsumenta (-ów): ……………………………………………………………….

Podpis konsumenta (-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w formie papierowej): ……………………………………………

Data: ………………