Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

                   I.Informacje ogólne

 1.                   Sklep internetowy Frenchmarket (dalej „Sklep”) prowadzi sprzedaż towarów francuskich i śródziemnomorskich: żywności, kosmetyków, za pośrednictwem sieci internet poprzez stronę www.frenchmarket.pl.
 2.          &nb...

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

                   I.Informacje ogólne

 1.                   Sklep internetowy Frenchmarket (dalej „Sklep”) prowadzi sprzedaż towarów francuskich i śródziemnomorskich: żywności, kosmetyków, za pośrednictwem sieci internet poprzez stronę www.frenchmarket.pl.
 2.                   „Frenchmarket”- sklep internetowy, prowadzony jest przez Marc Torres, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Wine Tasting  ul. Walecznych 68a, róg ul. Londyńskiej, 03-926 Warszawa, REGON 142461142, NIP 113-2806976.
 3.                   Dane kontaktowe Sklepu to:Winiarnia „Les Secrets du Vin”, ul. Walecznych 68A, 03-926 Warszawa, e-mail:info@frenchmarket.pl, telefon +48 504056737
 4.                   Do korzystania ze Sklepu konieczne jest posiadanie połączenia z siecią internet i spełnienie przez system teleinformatyczny minimalnych wymagań technicznych: Internet Explorer w wersji co najmniej 8.0 z włączoną obsługą JavaScript, Mozilla FireFox w wersji co najmniej 8.0 z włączoną obsługą JavaScript, Opera w wersji co najmniej 11.0 z włączoną obsługą JavaScript, Google Chrome w wersji co najmniej 16.00 z włączoną obsługą JavaScript, Safari w wersji co najmniej 4.0, włączona obsługa plików cookies, włączona obsługa okien wyskakujących, posiadanie konta e-mail
 5.                   Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do towarów, łącznie z cenami, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego.
 6.                   Klientem (dalej „Klient”) jest pełnoletnia osoba fizyczna, zarejestrowana na stronie Sklepu lub zarejestrowana na stronie Sklepu i nabywająca towary w Sklepie.
 7.                   Oferta prezentowana na stronie Sklepu nie odzwierciedla stanu magazynowego Sklepu tzn. mogą wystąpić różnice w ilościach dostępnych towarów, uniemożliwiające realizację zamówienia.
 8.                   Sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia ze sprzedaży w Sklepie niektórych towarów prezentowanych na stronie Sklepu, w szczególności alkoholi.
 9.                   Zarejestrowanie się w serwisie Sklepu (założenie konta) jest możliwe po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem (dalej „Regulamin”) i jego akceptacji.
 10.               W przypadku powstania problemów technicznych, Klient Sklepu może je zgłosić na adres e-mail info@frenchmarket.pl

 

                   II.Konto Klienta i rejestracja

 

 1.                  Celem złożenia zamówienia, a następnie dokonania zakupu, Klient dokonuje rejestracji w Sklepie, wypełniając formularz i wskazując dane konieczne do realizacji zamówienia: imię i nazwisko, adres do dostawy, numer telefonu do kontaktu, adres e-mail.          
 2.                  Klient podaje podczas rejestracji adres e-mail, który stanowi login i ustala hasło. Login i hasło mają charakter poufny.
 3.                  Przy rejestracji Klient zapoznaje się z Regulaminem i go akceptuje.
 4.                  W przypadku gdy dane Klienta nie będą niekompletne, Klient nie będzie mógł składać zamówień.
 5.                  Aktualizacja danych jest możliwa po zalogowaniu na konto w zakładce „MOJE KONTO”
 6.                  Sklep jest uprawniony do weryfikacji danych Klienta w drodze kontaktu telefonicznego.
 7.                  Usunięcie konta możliwe jest po skontaktowaniu się ze Sklepem za pośrednictwem adresu e-mail info@frenchmarket.pl lub telefonicznie +48 504056737
 8.                  Sklep nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zaistnienia problemów na skutek wskazania błędnych danych przez Klienta czy braku ich aktualizacji (w szczególności adresu dostawy).

 

             III.Zamówienie

 

 1.                  Zamówienia są składane po zalogowaniu na konto za pośrednictwem loginu i ustalonego przez Klienta hasła.
 2.                  Klient wybiera towar poprzez wyszukanie go wśród towarów wskazanych na stronie Sklepu, wybranie pożądanej ilości towaru i kliknięcie opcji „ DODAJ DO KOSZYKA „.
 3.                  Po kliknięciu opcji „KUP/ DO KOSZYKA” następuje przekserowanie na stronę podsumowującą zamówienie.
 4.                  Modyfikacja zamówienia jest możliwa po kliknięciu na „WSTECZ”.
 5.                  Zatwierdzenie zamówienia następuje przez kliknięcie opcji „POTWIERDŹ ZAMÓWIENIE”.
 6.                  Przy każdym z towarów znajduje się jego cena. Ceny prezentowane w Sklepie zawierają podatek VAT (ceny brutto), są podawane w polskich złotych, nie zawierają kosztów wysyłki.
 7.                  Ceny mogą ulec zmianie. Informacja o cenie podawana na stronie Sklepu ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail w toku przyjmowania zamówienia, dla ilości podanych w zamówieniu, aż do zakończenia realizacji zamówienia, co oznacza, że cena nie ulegnie zmianie pomimo ewentualnych zmian cen na stronie internetowej Sklepu, które mogą się pojawić po potwierdzeniu zamówienia w wiadomości e-mail.
 8.                  Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na podany przez niego adres e-mail potwierdzenie złożenia zamówienia, zawierające ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.
 9.                  Zamówienia są realizowane pod warunkiem dokonania przedpłaty na konto bankowe Sklepu, wskazane w wiadomości e-mail.
 10.              Realizacja zamówienia może być poprzedzona telefonicznym potwierdzeniem.
 11.              Dostępność towarów w Sklepie związana jest z ich dostępnością u dostawców i producentów francuskich, dlatego gdy nie jest możliwa realizacja zamówienia w terminach dostaw, opisanych w pkt V Regulaminu, Sklep niezwłocznie powiadamia o tym Klienta i zwraca uiszczoną płatność.
 12.              Sklep dostarcza towar wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, jeżeli Klient zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu zamówienia i podał niezbędne dane do jej wystawienia.

 

             IV. Płatność

 

 1.                  Płatność jest dokonywana przelewem zwykłym (przedpłata) lub poprzez system Dotpay.
 2.                  W przypadku przelewu zwykłego za dzień złożenia zamówienia uznaje się dzień zaksięgowania środków na koncie Wine Tasting Marc Torres.

 

                V.Dostawa i odbiór

 

 1. Towar wysyłamy kurierem, koszt dostawy wynosi 20zł niezależnie od ilości zamówionych produktów. Towar wysyłamy w ciągu maksymalnie 48 godzin, zwykle trwa to krócej. Jeśli nie wyślemy towaru w ciągu 2 dni roboczych, pokrywamy koszty wysyłki.

             VI.Odstąpienie od umowy

 1.                   Klient może odstąpić od umowy sprzedaży internetowej na podstawie Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenta oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, bez podania przyczyny poprzez przesłanie oświadczenia w terminie 10 dni od wydania towaru na adres e-mail:info@frenchmarket.pl   oraz odesłanie towaru na adres Sklepu: Winiarnia „Les Secrets du Vin”, ul. Walecznych 68A, 03-926 Warszawa.
 2.                   Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku nabycia towaru ulegającego szybkiemu zepsuciu (np. ryby, owoce morza, sery, mięso, wędliny).
 3.                   Klient odsyła towar wraz z dowodem zakupu lub jego kopią na adres podany w pkt 1 nie później niż terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu.
 4.                   Sklep zwraca w terminie nie dłuższym niż 14 dni, cenę uiszczoną przy zakupie towaru oraz koszty przesyłki uiszczone przy zakupie. Sklep zwraca pieniądze drogą, którą Klient uiścił opłatę.
 5.                   Oświadczenie o odstąpieniu powinno zawierać oznaczenie nabywcy towaru, tak by była możliwa identyfikacja Klienta oraz zawartej umowy.
 6.                   Sklep przesyła Klientowi potwierdzenie złożenia przez niego oświadczenia o odstąpieniu na adres e-mail podany podczas rejestracji.
 7.                   Klient ponosi koszty odesłania towaru dokonanego w ramach prawa odstąpienia od umowy.
 8.                   Odstąpienie od umowy i odesłanie towaru jest możliwe, gdy towar jest pełnowartościowy i w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Klient jest zobowiązany do naprawienia szkody, w przypadku, gdy odesłany towar jest w stanie zmienionym w granicach przekraczających zwykły zarząd.

 

          VII.Reklamacja

 

 1.                  Reklamacja winna zawierać wskazanie Klienta oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń (wad towarów) i żądany sposób rozpatrzenia reklamacji.
 2.                  Reklamację przesyła się na adres wraz z towarem: Winiarnia „Les Secrets du Vin”, ul. Walecznych 68A, 03-926 Warszawa.
 3.                  W przypadku towarów stanowiących żywność, reklamacja jest składana nie później niż w terminie 3 dni od dnia dostawy lub od otwarcia towaru w przypadku towaru paczkowanego.
 4.                  Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia, Sklep zwraca się do Klienta o wskazanie dodatkowych danych.
 5.                  Reklamacje są rozpatrywane nie dłużej niż 14 dni. Sklep skontaktuje się z Klientem telefonicznie bądź za pośrednictwem e-mail.
 6.                  W przypadku gdy w wyniku rozpatrzenia reklamacji sprzedawca dokonuje zwrotu płatności, zwrot będzie dokonany tą samą drogą, którą Klienta dokonał płatności.

 

       VIII.Postanowienia końcowe

 

 1.                  Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy sprzedaży, następuje przez przesłanie Klientowi na adres e-mail treści zawartej umowy. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w serwisie Sklepu oraz udostępniania Klientowi na każde żądanie.
 2.                  Administratorem danych osobowych Klientów jest Marc Torres prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Wine Tasting Marc Torres, ul. Zwycięzców 42/34, 03-938 Warszawa.
 3.                  Dane osobowe wskazywane podczas rejestracji są przetwarzane przez Sklep wyłącznie w celu realizacji zamówień
 4.                  W przypadku udzielenia przez Klienta odrębnej zgody, dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych. Zgoda ta jest udzielana przez Klienta poprzez odznaczanie odpowiedniej opcji i może być w każdym czasie odwołana.
 5.                  Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.
 6.                  Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją zamówień w Sklepie, strony będą starały się rozstrzygać polubownie.
 7.                  Do sprzedaży towarów w Sklepie stosuje się prawo polskie. Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim, korespondencja prowadzona jest w języku polskim.
 8.                  W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania Sklepu, w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy

Wine Tasting Marc Torres, ul. Walecznych 68a, róg ul. Londyńskiej, 03-926 Warszawa, REGON 142461142, NIP 113-2806976,

Adres do korespondencji:

Winiarnia „Les Secrets du Vin”, ul. Walecznych 68A, 03-926 Warszawa, e-mail:……..,

Ja/My (*) mniejszym informuję/ informujemy (*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

……………………………………………………………….…………..……………....

……………………………………………………………….…………..……………....

…………………………………………………………………..…………..………..….

Data odbioru: ……………

Imię i nazwisko konsumenta: …………………………………………….……………..

Adres konsumenta (-ów): ……………………………………………………………….

Podpis konsumenta (-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w formie papierowej): ……………………………………………

Data: ………………

Więcej

Regulamin Nie ma żadnych produktów